Stát nesmí krástVýpočet příspěvku na bydlení


Průměrný měsíční příjem v rámci čtvrtletí:(mzda, důchod, přeplatky na dani, jiné přiznané příjmy)
Průměrné měsíční náklady na bydlení v rámci čtvrtletí:(nájemné, energie a jejich přeplatky či doplatky, vytápění, odvoz KO)
Zákonný koeficient:vepište 0.3 (Praha 0.35)
Měsíční příspěvek na bydlení:?


Používejte jen desetinou tečku.


Použitý vzorec:
průměrné měsíční náklady na bydlení - (průměrný měsíční příjem x 0,3) = měsíční příspěvek na bydlení

Návod:
Příjmy i výdaje se počítají jako měsíční průměr z dokládaného čtvrtletí.
Náklady na bydlení se započítávají maximálně do výše normativních nákladů na bydlení.
Náklady na bydlení musí přesáhnout částku 0,3 x průměrný měsíční příjem.
Částka 0,3 x průměrný měsíční příjem nesmí být vyšší než částka normativních nákladů.
Rozhodný příjem činí vždy nejméně částku životního minima.

Zdroj:
Nařízení vlády č. 580/2020 Sb.
Zákon č. 117/1995 Sb., §7 odst. 5, §24, §25, §26, §27, §49
Zákon č. 110/2006 Sb., §3, §4

Zpět